Enquête briefingsmoment

Evaluatie briefingsmoment 28 juni 2018 - provinciehuis Boeverbos

U nam onlangs deel aan het briefingsmoment voor de handhavingsweek 2018 in Provinciehuis Boeverbos. We hopen via enkele korte vragen een beter zicht te krijgen op uw bevindingen met dit infomoment, zodat we het aanbod in de toekomst nog verder kunnen verbeteren.
Mogen we daarom vragen enkele minuutjes vrij te willen maken en via onderstaande vragen uw mening te geven? We stellen uw feedback erg op prijs.
Bedankt!

 

Volgde u de afgelopen jaren al eens eerder een briefingsmoment in het kader van de handhavingsweek mee?
Wat verwacht u van zo'n moment?
Hoe beoordeelt u globaal genomen het programma van het bijgewoonde briefingsmoment in Brugge, op een schaal van 1 tot 5? (1 staat voor ‘helemaal niet interessant’; 5 voor ‘heel interessant’)
Hoe staat u tegenover een mogelijke omschakeling van briefingsmoment naar een inspiratiedag met sprekers alsook interactieve workshops rond sluikstorten en zwerfvuil, ruimer bekeken dan handhaving alleen?
Welk(e) zwerfvuil- en sluikstortgerelateerde onderwerp(en) zouden volgens u in de toekomst (meer) aan bod mogen komen tijdens een briefingsmoment of eventuele inspiratiedag? (meerdere antwoorden mogelijk)
Zou u zich voor een briefingsmoment en/of inspiratiedag willen verplaatsen naar een congreslocatie buiten West-Vlaanderen (vb. lokalen VVSG, OVAM, …)?
Wat is volgens u de beste periode voor het organiseren van een dergelijke inspiratiedag? (meerdere antwoorden mogelijk)
Zou u aanwezig zijn op een evaluatievergadering in november/december in Brugge over de handhavingsweek?

Inschrijven Nieuwsbrief