Partners

Al sinds 2005 ijveren de West-Vlaamse afvalintercommunales (IMOG, IVBO, IVIO, IVOO, IVVO en MIROM) en de Provincie West-Vlaanderen voor een zwerfvuilvrije omgeving. Om de West-Vlaamse zwerfvuilacties kracht bij te zetten, werd beslist om de volgende actie onder de campagnenoemer 'Let's do it indevuilbak' te plaatsen. Een krachtige naam die aanzet tot actie en dit door jong en oud. De overheid (OVAM), Interafval (VVSG) en Fost Plus bieden logistieke en financiële ondersteuning voor deze zwerfvuilcampagnes.

Wie is wie?

OVAM is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. De lokale overheden, die verantwoordelijk zijn voor de openbare reinheid, zijn verenigd in Interafval (VVSG). Fost Plus verenigt de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen.

 

 

 


Inschrijven Nieuwsbrief